ΑΓΟΡΕΣ

Έναρξη διαπραγμάτευσης της μετοχής της Creta Farms στο Χ.Α.

Παρουσίαση προγράμματος Roots και λύσεων χρηματοδότησης μέσω του Χ.Α. στην Κρήτη - Κεντρική Εικόνα

Από τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση, στο Χρηματιστήριο Αθηνών, των 2.063.600 νέων κοινών και μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της εταιρείας Creta Farms, ονομαστικής αξίας 0,42 ευρώ εκάστης, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, όπως αποφασίστηκε στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της 28ης Αυγούστου 2018.

H Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του ΧΑ, κατά τη συνεδρίασής της, στις 14 Φεβρουαρίου 2019, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ των 2.063.600 νέων μετοχών. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες, κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης, στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των Μετόχων στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (ΣΑΤ).