ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eπιχειρήσεις - ζόμπι και προτάσεις ΣΕΒ για την αναμόρφωση του εταιρικού δικαίου

Τη μείωση αποζημιώσεων για απολύσεις εργαζομένων προτείνει ο ΣΕΒ - Κεντρική Εικόνα

Ένα ευέλικτο πλαίσιο εταιρικών μετασχηματισμών παρέχει τη δυνατότητα σε υγιείς επιχειρηματικές μονάδες να εξαγοράσουν / απορροφήσουν εκείνες που παρουσιάζουν επιχειρηματικό ενδιαφέρον αν και παραμένουν αδρανείς ή μη ενεργές, απελευθερώνοντας το 16% των επιχειρήσεων, το 17% των εργαζομένων και περισσότερο από το 28% του μετοχικού κεφαλαίου που εκτιμάται ότι είναι παγιδευμένο σε επιχειρήσεις-ζόμπι, επισημαίνει ο ΣΕΒ σε έκθεση για την αναμόρφωση του εταιρικού δικαίου.

Αναφορικά με το σχέδιο νόμου για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς που κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή, ο Σύνδεσμος τονίζει ότι αποτελεί ένα πρώτο θετικό βήμα, αρκεί να ακολουθήσει προσαρμογή του φορολογικού πλαισίου, με τη θέσπιση κινήτρων.

Οι προτάσεις του ΣΕΒ για το εταιρικό δίκαιο περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εξής:

1.Διατήρηση της προστασίας των δικαιωμάτων των πιστωτών κατά την παροχή εγγυήσεων στο μετασχηματισμό.

2.Διασφάλιση προστασίας δικαιωμάτων εταίρων σε περιπτώσεις α) διαφωνίας κατά τον μετασχηματισμό και β) πώλησης μετοχών χωρίς υποχρέωση της εταιρείας για αγορά (κατάχρηση δικαιώματος- συρρίκνωση δικαιωμάτων μειοψηφίας).

3.Αποσαφήνιση της έννοιας καθολικής διαδοχής των περιουσιακών στοιχείων (π.χ. προσωποπαγείς άδειες, άδειες ασφαλιστικών επιχειρήσεων κ.ά.).

4.Ρητή κατάργηση αντίθετων διατάξεων και κωδικοποίηση όσων παραμένουν σε ισχύ.

5.Κατάργηση τέλους χαρτοσήμου στις δανειακές συμβάσεις αναδοχής χρέους, οι οποίες προκύπτουν κατά τη διάρκεια ή και μετασχηματισμών οι οποίοι ενδέχεται επιπλέον να συνοδεύονται από αναδιάρθρωση οφειλών.

6.Κατάργηση του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που προκύπτουν κατά το μετασχηματισμό.

7.Εξαίρεση συμβάσεων μετασχηματισμών από υποχρέωση βεβαίωσης μηχανικού για μη ύπαρξη αυθαιρεσιών σε ακίνητο.

«Παρότι το εταιρικό δίκαιο εκσυγχρονίστηκε πρόσφατα, το πλαίσιο των εταιρικών μετασχηματισμών διατηρούσε σημαντικές αγκυλώσεις, περιορίζοντας τις δυνατότητες αναδιάρθρωσης, προσέλκυσης επενδύσεων και ανταγωνιστικότητας», υπογραμμίζει ο ΣΕΒ και καταλήγει: «Η εναρμόνιση του εταιρικού δικαίου στην Ελλάδα με τις διεθνείς πρακτικές αποτελεί επενδυτική αναγκαιότητα και γι' αυτό οι πρόσφατες πρωτοβουλίες του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης είναι στη σωστή κατεύθυνση».