ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΔΣΝΑ: Για τη νέα πολιτική διαχείρισης των απορριμμάτων

ΕΔΣΝΑ: Για τη νέα πολιτική διαχείρισης των απορριμμάτων - Κεντρική Εικόνα

«Με αίσθηση ευθύνης απέναντι στους πολίτες, εδώ και 4.5 χρόνια αλλάζουμε τα δεδομένα για πρώτη φορά στη διαχείριση των απορριμμάτων, και ήδη τα πρώτα αποτελέσματα είναι χειροπιαστά», σημειώνεται σε ανακοίνωση του ειδικού διαβαθμιδικού συνδέσμου νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) με αφορμή τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από τη διοργάνωση του διεθνούς συνέδριου με θέμα τη «βιώσιμη, οικολογική, οικονομική διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική».

Το συνέδριο οργανώθηκε από τη σημερινή διοίκηση του ΕΔΣΝΑ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και τη συμμετοχή εκπρόσωπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των δήμων, της επιστημονικής και πανεπιστημιακής κοινότητας. Παρουσιάστηκαν σύγχρονες καλές πρακτικές από όλο τον κόσμο για τη διαχείριση των απορριμμάτων, ανταλλάχθηκαν απόψεις, κατατέθηκαν σημαντικές προτάσεις σε σχέση με τους τρόπους αφενός να πάψει η αναχρονιστική μέθοδος ταφής των απορριμμάτων και αφετέρου να εγκαθιδρυθεί ο σύγχρονος τρόπος διαχείρισής τους.

«Ήταν η αφετηρία για την ασφαλή, για τις τοπικές κοινωνίες και τη δημόσια υγεία, μετάβαση από το πλήρως - οικονομικά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά - αποτυχημένο μοντέλο του ενιαίου και μοναδικού χώρου εναπόθεσης σύμμεικτων απορριμμάτων, στο νέο, οικονομικά και οικολογικά, δίκαιο και βιώσιμο, αποκεντρωμένο μοντέλο, στη βάση της ανακύκλωσης και των αρχών της κυκλικής οικονομίας», σημειώνει ο ΕΔΣΝΑ.

Η Αττική, προσθέτει, γύρισε σελίδα στη διαχείριση των απορριμμάτων με την έγκριση του νέου Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων, και έχουμε περάσει στην κρίσιμη φάση της υλοποίησης των υποδομών διαχείρισης και της ενεργοποίησης των δήμων για τις δράσεις της «διαλογής στην πηγή», ανακύκλωσης, κομποστοποίησης. Φάση που επιβάλλει ανάληψη της ευθύνης και συντονισμένη και αποτελεσματική δράση Α' και Β' ́βαθμού Αυτοδιοίκησης.

Στο πλαίσιο αυτό, η σημερινή διοίκηση έχει θέσει ως απόλυτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά της, την ασφάλεια όλων των εργαζομένων του συνδέσμου. Κατεύθυνση στην οποία εντάσσεται η πρόσληψη ιατρού εργασίας (που δεν υπήρχε από το 2011), η καθιέρωση ιατρικών εξετάσεων, ο εμβολιασμός των εργαζομένων στις βεβαρυμμένες εγκαταστάσεις του ΕΔΣΝΑ, η προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, κ.ά.. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την ΟΕΔΑ Φυλής, η διοίκηση μερίμνησε ώστε να ολοκληρωθεί η ανακατασκευή της οδού πρόσβασης, να ανακαινιστούν βασικές υποδομές του χώρου (όπως των οικίσκων ζυγιστηρίου, των μπαρών ελέγχου κυκλοφορίας, των κτιρίων κ.ά.), να προχωρήσει σε δενδροφυτεύσεις και δημιουργία χώρων πρασίνου, να δρομολογήσει εργασίες όπως η λειτουργία λειοτεμαχιστών που είχαν αγορασθεί όταν εθνικό νόμισμα ήταν η δραχμή, να απορρυπάνει τον χώρο από εγκαταλελειμμένα οχήματα κ.ά.

Σε ό,τι αφορά στην προστασία της δημόσιας υγείας, η σημερινή διοίκηση ικανοποίησε ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Πρόκειται για τη διεξαγωγή επιδημιολογικής έρευνας, που είναι σε εξέλιξη, για τη μέτρηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων κινδύνου και της εκτίμησης των πιθανών επιπτώσεων της έκθεσης σε αυτούς, στην υγεία των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις τις Ο.Ε.Δ.Α. Φυλής και τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.