ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αγωγές από Folli Follie κατά του Δ. Κουτσολιούτσου και άλλων διευθυντών

Πέντε αγωγές από 130 επενδυτές κατά της Folli Follie - Κεντρική Εικόνα

Την άσκηση αγωγών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Χονγκ Κονγκ κατά των διευθυντών της θυγατρικής εταιρείας FF Group Sourcing Limited, οι οποίοι υπέγραψαν τις οικονομικές καταστάσεις της FFGS για την χρήση 2017, Δημητρίου Κουτσολιούτσου και Law Chiu Chuen, καθώς και κατά του Οικονομικού Διευθυντή της FFGS, Ιωάννη Μπεγιέτη, αποφάσισε το ΔΣ της Folli Follie κατά την σημερινή του συνεδρίαση, επί τη βάσει των πορισμάτων της Alvarez & Marsal, για την ζημία που υπέστη η εταιρεία από παράνομες πράξεις και παραλείψεις αυτών. 

Επίσης, αποφασίστηκε να δηλωθεί παράσταση πολιτικής αγωγής κατά των ιδίων προσώπων στο πλαίσιο της εξελισσόμενης διαδικασίας ενώπιον των ελληνικών ποινικών δικαστηρίων.

Η εταιρεία επιφυλάσσεται να στραφεί στο μέλλον και κατά άλλων προσώπων, σε περίπτωση που κατά την πορεία της συνεχιζόμενης έρευνας προκύψουν σχετικές ευθύνες και τονίζει πως θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση προς το επενδυτικό κοινό κατά την άσκηση των εν λόγω αγωγών.

Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τους ομολογιούχους

Παράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε σχετικά με το από 18.12.2018 υπόμνημα πρόσκλησης για συναίνεση, απευθυνόμενο προς τους κατόχους των Εγγυημένων Μετατρέψιμων Ομολόγων ποσού 249.500.000 € λήξεως το 2019 εκδοθέντων από την FF Group Finance Luxembourg S.A. ότι «κατόπιν της αναβολής της συνέλευσης των Ομολογιούχων στις 9.1.2019 ελλείψει απαρτίας, η Εταιρεία ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα μέρη ότι δεν θα συγκληθεί εξ αναβολής συνέλευση των Ομολογιούχων, καθώς οι συζητήσεις με τους συμβούλους της Επιτροπής και των κατόχων ομολόγων Schuldschein για την οριστικοποίηση και την συμφωνία επί των συγκεκριμένων όρων της Αναδιάρθρωσης του Ομίλου είναι ακόμα εν εξελίξει».

Όπως αναφέρει η εταιρεία, συνεχίζει να συζητά ενεργά με όλους τους πιστωτές του Ομίλου, προκειμένου να οριστικοποιήσει τους όρους της προτεινόμενης Αναδιάρθρωσης, με σκοπό να διασφαλίσει την λειτουργική και οικονομική της ανάκαμψη και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για όλους τους ενδιαφερομένους. 

Συνεπώς, το ΔΣ της εταιρείας αισιοδοξεί ότι, εντός των επομένων εβδομάδων, θα είναι σε θέση να παρουσιάσει νέο υπόμνημα πρόσκλησης για συναίνεση, το οποίο θα περιλαμβάνει τους τελικούς όρους της Αναδιάρθρωσης που θα προταθεί ενώπιον νέας συνέλευσης Ομολογιούχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Trust Deed.