ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Aποζημιώσεις ύψους 12 εκατ. ευρώ κατέβαλε η NP Aσφαλιστική το 2018

Αυξάνονται οι ιδιωτικές ασφάλειες ζωής και υγείας στην Ελλάδα - Κεντρική Εικόνα

Aποζημιώσεις, ύψους 12 εκατ. ευρώ, κατέβαλε η NP Aσφαλιστική το 2018, όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωσή της. Ταυτόχρονα, ως αποτέλεσμα της άριστης εσωτερικής οργάνωσής της και της υψηλής τεχνογνωσίας που διαθέτει η εταιρεία, ο δείκτης ζημιών (loss ratio) της διαμορφώθηκε στο 43%, ποσοστό που είναι εξαιρετικά χαμηλό ανάμεσα σε όλες τις εταιρίες Γενικών Ασφαλίσεων, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και το οποίο εξηγεί σε μεγάλο βαθμό τα υψηλά τεχνικά αποτελέσματα και την υψηλή κερδοφορία του οργανισμού.

Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ότι η «NP Ασφαλιστική» πληρώνει μέσα σε ταχύτατο χρονικό διάστημα και είναι μέσα στις πρώτες εταιρίες του ΣΑΠ (Σύστημα Άμεσης Πληρωμής) της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος ως προς τον χρόνο πληρωμής των δικαιούχων αποζημίωσης.

Συνετό underwriting και άμεση διαχείριση ζημιών

Η μη παρέκκλιση από τις βασικές αρχές για το συνετό underwriting, την ορθή τιμολόγηση, την προσεχτική διαχείριση κινδύνων και την άμεση εξυπηρέτηση του συναλλασσόμενου, είναι το κλειδί της επιτυχίας της επιχείρησης και της ικανοποίησης των πελατών της «NP Ασφαλιστικής» στη δεκαπενταετή ιστορία της, σημειώνεται στην ανακοίνωση. Στόχος της εταιρείας είναι η ακόμα καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση όλων των δικαιούχων αποζημιώσεων σε όλους τους κλάδους της και η ταχύτερη ενημέρωση των συνεργατών της για την εξέλιξη των ζημιών των πελατών τους.