ΑΓΟΡΕΣ

Σύσταση «αγοράς» για Alpha Bank και Eurobank από UBS

Περιθώριο «εκπλήξεων» στις τράπεζες βλέπει η UBS - Κεντρική Εικόνα

Σε αναβάθμιση της σύστασης για τις μετοχές των Alpha Bank και Eurobank, και αλλαγή της τιμής στόχου, προχώρησε η UBS.

Συγκεκριμένα, αναβαθμίζει σε “buy” από “neutral” τη σύσταση για την Αlpha Bank, μειώνοντας όμως την τιμή-στόχο στα 1,27 ευρώ ανά μετοχή από 1,43 ευρώ προηγουμένως. Αυτήν την ώρα η μετοχή της Alpha Bank διαμπραγματεύεται στα 0,9410 ευρώ.

Για την Eurobank η σύσταση αναβαθμίζεται σε “buy” από “neutral”, με αύξηση της τιμής-στόχου στα 0,78 ευρώ από 0,55 ευρώ προηγουμένως. Η μετοχή της Eurobank κινείται αυτή την ώρα στα 0,5490 ευρώ.

Στην ίδια έκθεση, ο οίκος διατηρεί σύσταση «ουδέτερη» για τη μετοχή της Εθνικής Τράπεζας, με την τιμή-στόχο να τίθεται στο 1,15 ευρώ έναντι 1,07 ευρώ. Αντίθετα σύσταση «πώληση» θέτει για την Πειραιώς, για την οποία η τιμή-στόχος κατεβαίνει στο 0,48 ευρώ από 0,71 ευρώ.

Επίσης, όπως τονίζει η UBS εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά κρίσιμα ερωτήματα γύρω από τις ελληνικές τράπεζες που αφορούν την ποιότητα του ενεργητικού, τα κεφάλαια και την κερδοφορία. Τα βασικά συμπεράσματα της UBS είναι:

α) Η μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) προγραμματίζεται να συμβεί παράλληλα με την αποκλιμάκωση του κόστους κινδύνου (CoR) και με μεταφορά των πιο προβληματικών NPEs σε εταιρείες ειδικού σκοπού (SPV). 

β) Η συμμετοχή στις SPV θα προκαλέσει κεφαλαιακές απώλειες σε όλο τον κλάδο αλλά τα ρίσκα είναι περιορισμένα για τις τράπεζες (εξαιρουμένης της Πειραιώς), εξαιτίας οργανικών κεφαλαιακών «μαξιλαριών» (Αlpha Βank και Εθνική) ή εξαιρετικά τονωμένων δεικτών (Eurobank).

γ) Τα κέρδη προ προβλέψεων (PPP) αναμένεται να είναι αδύναμα (13% μέση πτώση το 2019-20) κυρίως εξαιτίας της πίεσης από τα NPEs. Ωστόσο τα λειτουργικά έσοδα θα ανακάμψουν (11% κατά μέσο όρο την περίοδο 2021-23), στηριζόμενα από τα καθαρά έσοδα από τόκους (ΝΙΙ) και την καθαρή αύξηση του δανεισμού.

Αναφορικά με τη συζήτηση που έχει ανοίξει περί ανακεφαλαιοποίησης, η μεταφορά των NPEs υπάρχει περίπτωση να ενεργοποιήσει μια νέα ανακεφαλαιοποίηση;

Η UBS απαντά αρντηικά, με εξαίρεση την Πειραιώς που είναι πιθανό να χρειστεί νέα κεφάλαια. Υπό το πρίσμα των πιο επιθετικών στόχων NPEs και της επιτάχυνσης της εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου δανείων οι κεφαλαιακές θέσεις της Alpha Bank, της Εθνικής και της Eurobank μπορούν να απορροφήσουν τις απώλειες κεφαλαίου που σχετίζονται με τη μεταφορά στο SPV καθώς και τις μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες προβλέψεις. Επίσης,  η UBS θεωρεί ότι η Πειραιώς είναι πολύ εκτεθειμένη σε πιθανή αύξηση κεφαλαίου λόγω της μικρής προόδου στα NPEs, λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει τον δεύτερο υψηλότερο δείκτη NPEs του κλάδου. Συνολικά η UBS εκτιμά πως ο κεφαλαιακός αντίκτυπος της μεταφοράς NPEs στο SPV θα φτάσει τα 6 δισ. ευρώ το 2019-2020 για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες.

όλα αυτα με την υπόθεση πως ένα εθνικό σχέδιο για τη δημιουργία SPV  θα αποφασιστεί και θα ξεκινήσει το 2020. Οι τράπεζες θα "ξεφορτωθούν" 21 δισ. ευρώ NPEs και  4 δισ. ευρώ DTCs υπό το σχέδιο της ΤτΕ, ενώ η Eurobank θα διαθέσει 9 δισ. ευρώ στο δικό της SPVs το 2019, στο βασικό της σενάριο. Έτσι, υπολογίζει κεφαλαιακές ζημιές ύψους 6 δισ. ευρώ για τον κλάδο συνολικά που θα συνδέονται με τις τιτλοποιήσεις NPEs και εκτιμά ότι μόνο η Πειραιώς είναι πιθανό να αντιμετωπίσει έλλειμμα κεφαλαίου ύψους περίπου 1,6 δισ. ευρώ. 

Επιπλέον, η UBS υπολογίζει και κάποιους κινδύνους όπως αλλαγές στο πολιτικό, ρυθμιστικό και μακροοικονομικό περιβάλλον, που μπορούν να προκληθούν από: α. τις γενικές εκλογές το 2019 β. τις ενέργειες των Ελληνικών των αρχών και των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών, καθώς και τη στάση τους απέναντι στην εξυγίανση των NPEs καθώς και τις κεφαλαιακές απαιτήσεις; γ. την επιδείνωση του κλίματος της αγοράς και δ. την αυξημένη αβεβαιότητα σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης, μπορεί να προκύψουν κίνδυνοι ρευστότητας και χρηματοδότησης, σύμφωνα με τη UBS.