ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurobank: Πώς θα μειωθεί περαιτέρω το ποσοστό ανεργίας

Eurobank: Τι αναμένει για την ελληνική οικονομία το 2019 - Κεντρική Εικόνα

Το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα, ο λόγος των ανέργων ως προς το εργατικό δυναμικό, μειώθηκε στο 18,5% τον Νοέμβριο 2018 από 18,7% τον Οκτώβριο 2018 και 21,1% τον Νοέμβριο 2017. Τα προαναφερθέντα εποχικά διορθωμένα στοιχεία προέρχονται από τη μηνιαία έρευνα εργατικού δυναμικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για τον μήνα Νοέμβριο 2018.

H Eurobank αναφέρει στο εβδομαδιαίο της δελτίο για την οικονομία, ότι η πτώση του ποσοστού ανεργίας συνοδεύτηκε από αύξηση της απασχόλησης. Ο αριθμός των εργαζομένων ανήλθε στα 3.865,7 χιλ άτομα παρουσιάζοντας ετήσια ενίσχυση 3,7% ή 138,6 χιλ άτομα. Ο εν λόγω ρυθμός μεταβολής ήταν πολύ υψηλότερος σε σύγκριση με τον μέσο όρο της περιόδου Ιουνίου 2014 - Νοεμβρίου 2018 (2,0%), ωστόσο, το συγκεκριμένο αποτέλεσμα δεν καθιστά αλλαγή τάσης καθώς οφείλεται σε έναν βαθμό στη χαμηλή βάση του Νοεμβρίου 2017.

Για το σύνολο της περιόδου Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2018, το μέσο ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 19,4% από 21,6% το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Η εν λόγω μείωση αντανακλάται στην ετήσια αύξηση της μέσης απασχόλησης κατά 2,0% ή 73,7 χιλ άτομα και στην ετήσια συρρίκνωση του μέσου αριθμού των ανέργων κατά -10,6% ή -109,4 χιλ άτομα.

Βάσει των παραπάνω μεγεθών, ο μέσος όρος των ατόμων που ανήκουν στο εργατικό δυναμικό, δηλαδή του αθροίσματος των απασχολούμενων και των ανέργων, σημείωσε ετήσια πτώση -0,7% ή -35,7 χιλ άτομα. Η προαναφερθείσα μείωση δε μεταφράστηκε σε αντίστοιχη αύξηση του μη ενεργού πληθυσμού (ετήσια μεταβολή 0,0% ή -1,1 χιλ άτομα) και ως εκ τούτου ο μέσος όρος του πληθυσμού ηλικιακής ομάδας 15-74 ετών συρρικνώθηκε σε ετήσια βάση κατά -0,5% ή -36,8 χιλ άτομα.

Εν κατακλείδι, το μέσο ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα κινήθηκε καθοδικά για 5ο συνεχές έτος το 2018 (το τελικό αποτέλεσμα αναμένεται να επηρεαστεί οριακά, αν όχι καθόλου, από την παρατήρηση του Δεκεμβρίου 2018). Επιπρόσθετα, τα δύο τελευταία χρόνια, η πτώση του ποσοστού ανεργίας επιταχύνθηκε σε σύγκριση με την τριετία 2014-2016 (από -1,3 ποσοστιαίες μονάδες κατά μέσο όρο την τριετία 2014-2016 στις -2,1 ποσοστιαίες μονάδες τη διετία 2017-2018), γεγονός το οποίο εξηγείται σε έναν βαθμό από την ενίσχυση της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας αλλά και από την επίδραση των μεταρρυθμίσεων των προηγούμενων ετών στην εγχώρια αγορά εργασίας. Ο πραγματικός ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης διαμορφώθηκε στο +0,7% το 2014, -0,4% το 2015, -0,2% το 2016, +1,5% το 2017 και σύμφωνα με τις χειμερινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναμένεται να ανέλθει στο 2,0% το 2018 (η δημοσίευση της 1ης εκτίμησης των ετήσιων εθνικών λογαριασμών για το έτος 2018 είναι προγραμματισμένη για τις 7 Μαρτίου 2019).

Ωστόσο, όπως έχει αναφέρει η Eurobank σε παλαιότερο τεύχος του δελτίου 7ημέρες ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (7ΗΟ), η περαιτέρω μείωση του ποσοστού ανεργίας στην Ελλάδα και η ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής παραγωγικότητας, αντιμετωπίζουν σημαντικούς περιορισμούς που δύναται να εμφανιστούν κυρίως στη μεσομακροπρόθεσμη περίοδο. Από τη μια πλευρά το σχετικά υψηλό ποσοστό δομικής ανεργίας (η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το εκτιμά στο 13,7% για το 2018) θέτει έναν σημαντικό περιορισμό ως προς τη διάρκεια της κυκλικής ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, και από την άλλη, η συρρίκνωση των παραγωγικών δυνατοτήτων μέσω της μείωσης του εργατικού δυναμικού και του πληθυσμού θέτει περιορισμούς ως προς τον δυνητικό ρυθμό μεγέθυνσης της οικονομίας. Η εξέλιξη των συνθηκών στα δύο προαναφερθέντα πεδία θα κρίνει σε σημαντικό βαθμό τη μελλοντική αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας.