ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

«Πράσινο φως» από την Κομισιόν στο deal Eurobank - Grivalia

Eurobank: Το 60% με 70% των πελατών θα κάνουν αίτηση για την προστασία α’ κατοικίας - Κεντρική Εικόνα

H Kομισιόν γνωμάτευσε ότι η συναλλαγή της Eurobank με την πρώην θυγατρική εταιρεία Grivalia είναι σύμφωνη με τις δεσμεύσεις της Eurobank βάσει των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, τον Νοέμβριο του 2015, η Κομισιόν εξέδωσε απόφαση για την έγκριση των τροποποιημένων σχεδίων αναδιάρθρωσης των τεσσάρων συστημικών ελληνικών τραπεζών, συμπεριλαμβανομένης της Eurobank. Μία από τις δεσμεύσεις βάσει των οποίων η Επιτροπή ενέκρινε κρατική ενίσχυση στη Eurobank ήταν ότι, για περίοδο πέντε ετών, η Eurobank δεν θα αποκτούσε επιρροή σε καμία θυγατρική που εκχώρησε χωρίς προηγούμενη έγκριση από την Επιτροπή.

Στη βάση αυτή, η Ελλάδα κοινοποίησε τη σχεδιαζόμενη συναλλαγή μεταξύ της Eurobank και της Grivalia, για να εγκριθεί σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων.

Στην αξιολόγησή της, η Κομισιόν εξέτασε τον αντίκτυπο της συναλλαγής στη βιωσιμότητα και στην κεφαλαιακή θέση της Eurobank. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συναλλαγή θα βελτιώσει τη βιωσιμότητα της Eurobank και ότι οι βελτιωμένες κεφαλαιακές της θέσεις θα της επιτρέψουν να μειώσει σημαντικά το απόθεμά της από μη εξυπηρετούμενα δάνεια κατά τα επόμενα έτη.

Στη βάση αυτή, η Κομισιόν ενέκρινε τη συναλλαγή, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της απόφασης αναδιάρθρωσης του 2015. Η σημερινή έγκριση χορηγείται με την επιφύλαξη της αξιολόγησης του ελέγχου των συγχωνεύσεων, η οποία δύναται να διεξαχθεί από τις αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού.