ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Στη Βουλή η σύμβαση για την επέκταση της παραχώρησης του «Ελ. Βενιζέλος»

«Βουλιάζει» η αεροπορική βιομηχανία: Προς καθαρές απώλειες 99 δισ. δολαρίων - Κεντρική Εικόνα

Στη Βουλή κατατέθηκε το σχέδιο νόμου «Κύρωση της από 24 Ιανουαρίου 2019 Σύμβασης Παράτασης της “Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου”, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 31 Ιουλίου 1995 και κυρώθηκε με τον ν. 2338/1995 (Α’ 202)», με την παραχώρηση του αεροδρομίου να παρατείνεται έως τις 11 Ιουνίου του 2046 με αντίτιμο 1,115 δισ. ευρώ (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ), ανοίγοντας τον δρόμο για την πώληση του 30% της ΔΑΑ, που ελέγχεται από το ΤΑΙΠΕΔ.

Υπενθυμίζεται ότι το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, στη συνεδρίαση της 21ης Ιανουαρίου,  εξουσιοδότησε τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο να υπογράψει με τον εκπρόσωπο που θα ορίσει η διοίκηση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών τη σύμβαση για την 20ετή επέκταση της παραχώρησης του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος».

Την επέκταση της σύμβασης παραχώρησης ενέκρινε στις αρχές Δεκεμβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη βάση των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Όπως είχε αναφέρει η Επιτροπή, το τίμημα τηρεί τους όρους της αγοράς και, ως εκ τούτου, η ΔΑΑ δεν λαμβάνει αδικαιολόγητο οικονομικό πλεονέκτημα ή ενίσχυση.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους προβλέπεται: Αύξηση ταμειακών δημοσίων εσόδων ύψους 1.115 εκατ. ευρώ, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α., από την είσπραξη του Τιμήματος από την Εταιρεία Αεροδρομίου, λόγω της παράτασης, για είκοσι έτη, της Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου (ΣΑΑ), χωρίς δημοσιονομική επίπτωση στην τρέχουσα χρήση και πρόσθετη αύξηση δημοσίων εσόδων, λόγω αναπροσαρμογής του Τιμήματος με την προσθήκη ποσού ίσου με 10,30% ετησίως, υπολογιζόμενο αναλογικά σε ημερήσια βάση, λόγω καταβολής αυτού μετά τις 31-12-2018 καθώς και του γεγονότος ότι ο ανακτήσιμος Φ.Π.Α. από την εταιρεία υπολογίζεται ότι θα ανέλθει σε 18% επί του Τιμήματος, ενώ το Τίμημα υπόκειται σε Φ.Π.Α. 24%. Η αύξηση των καθαρών εσόδων εκ της αιτίας αυτής αναμένεται ότι θα ξεπεράσει τα 67 εκατ. ευρώ, λαμβανομένου υπόψη και του αυξημένου Τιμήματος κατά 10,30% ετησίως, λόγω μη καταβολής αυτού στις 31-12-2018.