ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνάντηση Λιάκου με στελέχη της Παγκόσμιας Τράπεζας για τον δείκτη «Doing Business»

Επιβράδυνση της ανάπτυξης στα Δυτικά Βαλκάνια βλέπει η Παγκόσμια Τράπεζα	 - Κεντρική Εικόνα

Με επιτελικά στελέχη της Παγκόσμιας Τράπεζας, συναντήθηκε σήμερα, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και πρόεδρος του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, Δημήτρης Λιάκος.

Η συνάντηση σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της συνεργασίας της ελληνικής κυβέρνησης με την Παγκόσμια Τράπεζα με σκοπό την αναβάθμιση της παγκόσμιας κατάταξης της χώρας μας στην ετήσια αξιολόγηση που κάνει ο διεθνής οργανισμός ως προς το επιχειρηματικό περιβάλλον ("Doing Business") η οποία καταγράφει τις μεταρρυθμίσεις που έχουν εφαρμοστεί σε 190 χώρες με στόχο τη βελτίωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ανάγκη της χώρας να προωθήσει τη μεταρρυθμιστική της ατζέντα με βασικούς στόχους την ουσιαστική βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με παράλληλη ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και συμφωνήθηκε η σημασία της ανάληψης πρωτοβουλιών για την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας, μέσω της αναζωογόνησης των εγχώριων και της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων. Προς αυτή την κατεύθυνση τέθηκε ως κρίσιμης σημασίας ζήτημα η αναβάθμιση της αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας στη βάση των διεθνώς αναγνωρισμένων δεικτών ανταγωνιστικότητας όπως ο δείκτης Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας

Σε αυτό το πλαίσιο προτάθηκε η δημιουργία συντονιστικής επιτροπής στο ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων η οποία σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα θα προωθήσουν δράσεις, όπως η συστηματική παρακολούθηση και βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, ο εντοπισμός τομέων πολιτικής που παρουσιάζουν αδυναμίες για προώθηση μεταρρυθμίσεων στη βάση διεθνών βέλτιστων πρακτικών και η επικοινωνία του μεταρρυθμιστικού έργου στην επιχειρηματική κοινότητα με σκοπό τη διάχυση των θετικών επιπτώσεων αυτών στο σύνολο της οικονομίας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης και Ενέργειας, καθώς και της Υπηρεσίας Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Κομισιόν (SRSS), του Σώματος Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων και της γενικής γραμματείας Συντονισμού