ΑΓΟΡΕΣ

Citigroup: Xαμηλότερες τιμές-στόχοι για τις μετοχές Πειραιώς και Εθνικής

Citi: Πιθανή η ευελιξία των πιστωτών με νίκη της ΝΔ - Κεντρική Εικόνα

Ρίχνει τις τιμές - στόχους για τις μετοχές της Εθνικής Τράπεζας και της Τράπεζας Πειραιώς σε έκθεσή της η Citi.

Πιο συγκεκριμένα, για την Πειραιώς, η Citi μειώνει τον στόχο στο 0,76 ευρώ  από 2,57 ενώ διατηρεί «neutral» λόγω των ρίσκων εκτέλεσης όσον αφορά στις συνεχιζόμενες προσπάθειες μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και βελτίωσης των κεφαλαίων της. 

Η Citi προχωρά σε αλλαγές στις εκτιμήσεις της, αυξάνοντας τις προβλέψεις για τα φετινά κέρδη ανά μετοχή κατά 12% ενώ μειώνει τα κέρδη του 2020 κατά 50%, κυρίως λόγω πιο επιφυλακτικής στάσης αναφορικά με τα καθαρά έσοδα από τόκους. Παράλληλα, αυξάνει τις προβλέψεις για το κόστος κεφαλαίου. 

Η αμερικανική τράπεζα κάνει επίσης αναφορά στην έκθεσή της, για τα «κόκκινα» δάνεια της Τράπεζας Πειραιώς, σημειώνοντας πως οι νέοι στόχοι της τράπεζας είναι η δέσμευσή της για μείωση κατά 13 δισ. ευρώ το χρονικό διάστημα 2019-2021 και 13,3 δισ. ευρώ το 2021. Παρά τη βελτίωση των defaults κατά το γ' τρίμηνο του 2018, η διοίκηση της τράπεζας εμφανίζεται πιο επιφυλακτική όσον αφορά τη βραχυπρόθεσμη μείωση των NPEs λόγω επιδείνωσης των προσδοκιών όσον αφορά στις ρευστοποιήσεις και τις αναδιαρθρώσεις.

Όσον αφορά στην Εθνική Τράπεζα, η Citi κατεβάζει την τιμή - στόχο στο 1,08 ευρώ διατηρώντας τη σύσταση «neutral». Στη σχετική έκθεση σημειώνεται πως με ενσωματωμένα τα αποτελέσματα γ' τριμήνου 2018, μειώνει την πρόβλεψη για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) κατά 37% φέτος και 47% την επόμενη χρονιά, ενώ δεν δείχνει την ίδια αισιοδοξία με την Εθνική για τα νέα «φιλόδοξα» σχέδια για μεόωση των «κόκκινων» δανείων. 

Σημειώνεται πως για την Εθνική Τράπεζα εκκρεμεί η έγκριση του SSM που δεσμεύει την τράπεζα με μείωση του όγκου κατά 9,6 δισ. ευρώ την περίοδο 2019-21 ή στα 6 δισ. ευρώ (δείκτης NPEs κάτω του 20%) με μεγάλη εξάρτηση από τις πωλήσεις, τιτλοποιήσεις (4,6 δισ. ευρώ),  ρευστοποιήσεις 2,5 δισ. ευρώ και τις ανακτήσεις και διαγραφές (2 δισ. ευρώ).