ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tέλος χρόνου σήμερα για τέλη κυκλοφορίας και πινακίδες

Tέλος χρόνου σήμερα για τέλη κυκλοφορίας και πινακίδες - Κεντρική Εικόνα

Μέχρι σήμερα το μεσημέρι στις 2 θα μπορούν οι φορολογούμενοι να καταθέσουν τις πινακίδες κυκλοφορίας του οχήματός τους ενώ έως το απόγευμα θα μπορούν να εξοφλήσουν τα τέλη κυκλοφορίας για το 2019. Πρόκειται για δυο σημαντικές φορολογικές εκκρεμότητες οι προθεσμίες εκπλήρωσης των οποίων λήγουν σήμερα.

Ειδικότερα οι φορολογούμενοι θα πρέπει:

- εφόσον επιθυμούν να μην επιβαρυνθούν με τα τέλη κυκλοφορίας, μέχρι σήμερα το μεσημέρι να προχωρήσουν σε δήλωση ακινησίας του οχήματός τους καταθέτοντας τις πινακίδες κυκλοφορίας. Εκτός, όμως, από τις πινακίδες κυκλοφορίας θα πρέπει να κατατεθούν στην εφορία στην οποία υπάγεται ο φορολογούμενος και τα εξής:

1. Δήλωση ακινησίας.

2. Η άδεια κυκλοφορίας

3. Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι η ακινητοποίηση του οχήματος γίνεται σε κλειστό ιδιωτικό χώρο καθώς και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη αυτού.

4. Θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του 2018

- να εξοφλήσουν τα τέλη κυκλοφορίας για το 2019. Στην περίπτωση που δεν εξοφλήσουν έγκαιρα τα τέλη τότε θα τους βεβαιωθεί ως πρόστιμο το ισόποσο των τελών που αναλογεί στο όχημά τους. Η εξόφληση των τελών γίνεται αποκλειστικά μέσω του τραπεζικού συστήματος με το ειδοποιητήριο που έχει αναρτηθεί στο taxisnet και είναι προσβάσιμο με τον αριθμό κυκλοφορίας και τον αριθμό φορολογικού μητρώου. Υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης στο ειδοποιητήριο και με τους κωδικούς taxisnet