ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Επιστολή - βόμβα του ΔΑΑ σε ΥΠΟΙΚ και ΤΑΙΠΕΔ (pdf)

ΔΑΑ: Άνοδο 4,5% κατέγραψε η επιβατική κίνηση τον Ιούλιο - Κεντρική Εικόνα

Έντονη αντίδραση από τη διοίκηση της «εταιρείας αεροδρομίου» για την καθυστέρηση στις τελικές ενέργειες που απαιτούνται για να υπογραφεί η Σύμβαση Παράτασης της Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου, η οποία αναγκάζει τον ΔΑΑ να πληρώνει το ποσό των 330 χιλιάδων ευρώ ημερησίως, από την 1η Ιανουαρίου.

Η διοίκηση της εταιρειας, απέστειλε επιστολή σε ΥΠΟΙΚ και ΤΑΙΠΕΔ ζητώντας ενημέρωση σχετικά με την ανωτέρω συναλλαγή, δεδομένου ότι «ως συμβαλλόμενα μέρη (Ελληνικό Δημόσιο, ΤΑΙΠΕΔ, Εταιρεία Αεροδρομίου) βρισκόμαστε πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή της, ωστόσο παρατηρείται καθυστέρηση», η οποία, χωρίς να φέρει οιαδήποτε υπαιτιότητα η εταιρεία, έχει σημαντικές επιπτώσεις.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, σε συνέχεια της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου και κατόπιν σχετικών ενεργειών των αρμοδίων υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών η Σύμβαση υπεβλήθη στη DG Comp, η οποία στις 12.12.2019 χορήγησε σχετική έγκριση αποφασίζοντας ότι η εν λόγω Σύμβαση δεν συνεπάγεται Κρατική Ενίσχυση. Η εταιρεία, στη βάση του κειμένου της Σύμβασης, υπέγραψε στις 18.12.2018 τις απαιτούμενες δανειακές συμβάσεις λήψης ομολογιακού δανείου ύψους μέχρι 665,6 εκατ. ευρώ από την κοινοπραξία τραπεζών Εθνικής/Πειραιώς.

Ταυτόχρονα, σημειώνεται πως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) χορήγησε στις 18.12.2018 με την υπογραφή των σχετικών τροποποιητικών δανειακών συμβάσεων, όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις σε σχέση με τη Σύμβαση. Επίσης, το Ελληνικό Δημόσιο επιβεβαίωσε την Εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου προς την ΕΤΕπ για το δάνεια προς την Εταιρεία Αεροδρομίου, στη βάση της Σύμβασης. 

Όπως προκύπτει, επισημαίνεται στην επιστολή, από 18.12.2018 έχουν εκπληρωθεί πλέον όλες οι αιρέσεις και οι λοιπές προϋποθέσεις που προβλέπονται στη Σύμβαση με εξαιρέση τις τελικές ενέργειες που απαιτούνται προκειμένου να υπογραφεί η Σύμβαση και να υποβληθεί προς κύρωση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, οι οποίες η εταιρεία προσδοκούσε καλόπιστα, όπως αναφέρεται, ότι θα είχαν ολοκληρωθεί εντός του 2018.

Η εταιρεία ζητεί να ενημερωθεί σχετικά με τις απαιτούμενες ενέργειες και το χρονοδιάγραμμα προκειμένου να ολοκληρωθεί η συναλλαγή, δεδομένου ότι επιβαρύνεται από 1.1.2019 με το ποσό των 330 χιλ. ευρώ ημερησίως.