ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΔΔΗΧ: Τρία σενάρια για το χρηματοδοτικό πλάνο του 2019

ΟΔΔΗΧ: Αντλήθηκαν €812,5 εκατ. από δημοπρασία 12μηνων εντόκων με μειωμένη απόδοση - Κεντρική Εικόνα

Την πρόθεση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου χρέους να προχωρήσει σε εκδόσεις ομολόγων αξίας 5 – 7 δισ. ευρώ αποκαλύπτει το σχέδιο για το 2019. Παράλληλα, σημειώνει ότι θα διατηρηθεί στο ύψος των 15 δισ. ευρώ το ποσό των εντόκων γραμματίων.

Τα ομόλογα θα είναι τόσο νέες εκδόσεις, όσο και επανεκδόσεις υφιστάμενων τίτλων, ενώ περιγράφονται τρία σενάρια για το χρηματοδοτικό πλάνο.

Στα τρία σενάρια που λαμβάνει υπόψη ο ΟΔΔΗΧ λαμβάνονται ως παραδοχές για τις χρηματοδοτικές ανάγκες:

* Μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη αποπληρωμή χρεών 11 δισ. ευρώ.

* Τόκοι για Μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χρέος 5,6 δισ. ευρώ.

* Πρωτογενές πλεόνασμα 7,4 δισ. ευρώ

Το άθροισμα των δυο πρώτων και η αφαίρεση του τελευταίου οδηγούν σε σύνολο 9,2 δισ. ευρώ.

 

Σε ότι αφορά τις πηγές χρηματοδότησης:

 

Στο σενάριο ένα προβλέπεται:

 

Εκδόσεις χρέους ύψους 3 δισ. ευρώ

 

Διατήρηση υφιστάμενου όγκου εντόκων

 

Μείωση ταμειακών διαθεσίμων 5 δισ. ευρώ

 

Εσοδα από ομόλογα SMP και ANFAs 1,2 δισ. ευρώ

 

Μηδενικά έσοδα ιδιωτικοποιήσεων

 

Στο σενάριο δυο προβλέπεται:

 

Εκδόσεις χρέους ύψους 5 δισ. ευρώ

 

Μείωση υφιστάμενου όγκου εντόκων κατά 800 εκατ. ευρώ

 

Μείωση ταμειακών διαθεσίμων 2,4 δισ. ευρώ

 

Εσοδα από ομόλογα SMP και ANFAs 1,2 δισ. ευρώ

 

Εσοδα ιδιωτικοποιήσεων 1,2 δισ. ευρώ

 

Στο τρίτο σενάριο προβλέπεται

 

Εκδόσεις χρέους ύψους 7 δισ. ευρώ

 

Μείωση υφιστάμενου όγκου εντόκων κατά 1,5 δισ. ευρώ

 

Μείωση ταμειακών διαθεσίμων 1,1 δισ. ευρώ

 

Εσοδα από ομόλογα SMP και ANFAs 1,4 δισ. ευρώ

 

Εσοδα ιδιωτικοποιήσεων 1,2 δισ. ευρώ