ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης - Αττικής

Έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης - Αττικής	 - Κεντρική Εικόνα

Την επίσημη έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας επί των τεχνικών προδιαγραφών της «μεγάλης» ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης (Ηράκλειο-Αττική) ανακοίνωσε σήμερα η «Αριάδνη Interconnection», θυγατρική του ΑΔΜΗΕ στην οποία έχει ανατεθεί η υλοποίηση της διασύνδεσης.

Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν τα βασικά τμήματα του συνολικού έργου (Υποσταθμοί, Σταθμοί Μετατροπής σε Κρήτη και Αττική και καλωδιακά μέρη).

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα έχουν πρόσβαση στις σημαντικές προδιαγραφές καθώς και στη διαδικασία που θα ακολουθηθεί κατά τη διάρκεια των διαγωνισμών, με σκοπό την έγκαιρη αξιολόγηση των προσφορών. Η διαδικασία διαβούλευσης αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη Ιανουαρίου 2019 ώστε να ακολουθήσει η ανάρτηση των τευχών δημοπράτησης και να επιτευχθεί η συμβασιοποίηση του έργου, το ταχύτερο δυνατό.

«Η “Αριάδνη Interconnection” που στελεχώνεται με ταχείς ρυθμούς, ακολουθεί πιστά το απαιτητικό χρονοδιάγραμμα για το οποίο έχει δεσμευθεί έναντι της ΡΑΕ και ξεκινά το σημαντικότερο έργο στην ιστορία του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ενέργειας, με στόχο την ολοκλήρωσή του εντός του 2022», αναφέρει η εταιρεία.

Υπενθυμίζεται ότι με πρόσφατη απόφαση της ΡΑΕ τέθηκε προθεσμία ως τις 31 Δεκεμβρίου στην «Euroasia Interconnector», φορέα του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρος-Κρήτη-Αττική να ασκήσει το δικαίωμα συμμετοχής με ποσοστό 39% στην «Αριάδνη», ούτως ώστε το ποσοστό συμμετοχής του ΑΔΜΗΕ να περιοριστεί σε 51% και το υπόλοιπο 10% να διατεθεί σε τρίτους κατόπιν κοινής συμφωνίας των δύο μετόχων. Η απόφαση της ΡΑΕ προβλέπει ακόμη ότι σε περίπτωση μη άσκησης του δικαιώματος αγοράς από την Euroasia, το σύνολο ή μέρος του υπολειπόμενου ποσοστού 49% των μετοχών της «Αριάδνη» μπορεί να διατεθεί από τον ΑΔΜΗΕ σε τρίτα μέρη, με προτεραιότητα σε πιστοποιημένους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με διαγωνισμό. Σε περίπτωση μη διεξαγωγής του διαγωνισμού ή μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην εταιρεία, οι υπολειπόμενες μετοχές παραμένουν στον ΑΔΜΗΕ.

Η ίδια απόφαση προκρίνει την σύσταση τεχνικής επιτροπής για τη διαμόρφωση των ελάχιστων απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών των επιμέρους τμημάτων του έργου, ο πρόεδρος της οποίας θα οριστεί από τον ευρωπαϊκό οργανισμό των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ENTSO-E). Η Τεχνική Επιτροπή θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει το έργο της, με την υποβολή τελικού πορίσματος έως τις 15 Φεβρουαρίου.