ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Πότε έρχεται το νέο IQOS στην ελληνική αγορά

H Παπαστράτος κάνει 160 προσλήψεις - Τα 6 προσόντα που απαιτούνται - Κεντρική Εικόνα

Σταθερό φορολογικό περιβάλλον και αντιμετώπιση των καινοτόμων προϊόντων δυνητικά μειωμένου κινδύνου (IQOS) υπό το πρίσμα της επιστήμης και των ωφελειών που προκύπτουν για τον καταναλωτή από τον μετασχηματισμό του καπνικού κλάδου, είναι τα δύο κεντρικά αιτήματα τα οποία καταθέτει προς την Πολιτεία, η Παπαστράτος/PMI

Στο πλαίσιο της παρουσίασης της πρώτης Έκθεσης κοινωνικο-οικονομικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος της Παπαστράτος στην Ελλάδα με τίτλο «Για το αύριο, σήμερα», ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Χρήστος Χαρπαντίδης αναφέρθηκε στην επένδυση, ύψους 300 εκατ. ευρώ για τη μετατροπή του εργοστασίου σε μονάδα αποκλειστικής παραγωγής θερμαινόμενων ράβδων καπνού για το πρώτο προϊόν δυνητικά μειωμένου κινδύνου, το IQOS το οποίο μετρά σήμερα περί τους 15.000 σταθερούς καταναλωτές με τα heents που παράγει η Παπαστράτος να αντιστοιχούν στο 5% των παραγόμενων τσιγάρων και θερμαινόμενων ράβδων καπνού συνολικά στην ελληνική αγορά. Ο κ. Χαρπαντίδης μίλησε για την απόφαση της εταιρείας να αφήσει οριστικά πίσω της την παραγωγή τσιγάρων, ενώ τόνισε τη σημασία που έχει αυτό για την Ελλάδα καθώς είναι η 2η χώρα μετά την Ιταλία που παράγει ράβδους καπνού και εξάγει το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής της σε ξένες αγορές.  Επίσης τόνισε πως και το 2019 η εταιρεία πρόκειται να συνεχίσει να εστιάζει στο IQOS, η νέα έκδοση του οποίου αναμένεται και στην χώρα μας τον Ιανουάριο του 2019.

Η Έκθεση βασίζεται σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε από το τμήμα υπηρεσιών Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής της ΕΥ Ελλάδος. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της εταιρείας καταδεικνύεται η θέση της Παπαστράτος στη βιομηχανία, αλλά και ο ρόλος της στην ελληνική οικονομία καθώς ο συνολικός κύκλος εργασιών αγγίζει το 1,2 δισ. ευρώ με τη συνεισφορά σε φόρους να ανέρχεται σε 1,1 δισ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ και ΕΦΚ) ποσό που αντιστοιχεί στο 2,2% των συνολικών εσόδων του κράτους.

 Πρόκειται δηλαδή για έναν υπερφορολογημένο κλάδο με τη φορολόγηση αυτή να μην είναι σε θέση να πατάξει το λαθρεμπόριο που κατέχει το 26% της αγοράς με τις θερμαινόμενες ράβδους καπνού του IQOS να φορολογούνται σχεδόν όσο ο λεπτοκομμένος καπνός την ώρα που στη γειτονική Ιταλία, όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Παπαστράτος, Ι.Καργαρώτος, ο αντίστοιχος φόρος μειώθηκε από 50% στο 25% έναντι των παραδοσιακών τσιγάρων.

Το αποτύπωμα της επιτυχίας

Το success story της Παπαστράτος ωστόσο δεν σταματά εκεί: Η συνεισφορά της στους Έλληνες προμηθευτές με αγορές προϊόντων και υπηρεσιών αγγίζει τα 85 εκατ. ευρώ διοχετεύοντας 4,9 εκατ. ευρώ σε ενέργειες για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου καπνικών προϊόντων και απορροφώντας το 50% της ελληνικής παραγωγής ανατολικών καπνών.

Λειτουργώντας σαν πολλαπλασιαστής αξίας, η Παπαστράτος το 2017 δημιούργησε προστιθέμενη αξία 157 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε 0,1% του ΑΕΠ. Υπολογίζεται πως κάθε 1 ευρώ προστιθέμενης αξίας της Παπαστράτος, δημιούργησε 2,3 ευρώ προστιθέμενης αξίας στην ελληνική οικονομία, αυξημένο κατά 66,7% σε σχέση με το 2016.   Σε επίπεδο απασχόλησης η Παπαστράτος έκανε ακόμη πιο ισχυρό το θετικό της αποτύπωμα, αυξάνοντας κατά 25% τον αριθμό των εργαζομένων της: 897 άμεσες θέσεις εργασίας και 1.091 έμμεσες θέσεις εργασίας ενώ κάθε μία θέση εργασίας της Παπαστράτος υποστηρίζει έμμεσα 2,5 θέσεις εργασίας στο σύνολο της οικονομίας. Η μισθοδοσία και οι αμοιβές ανέρχονται σε  30 εκατ. ευρώ ενώ οι λοιπές παροχές προς τους εργαζομένους είναι αξίας 2,4 εκατ. ευρώ

Με στόχο να «αφήνει πίσω της μέλλον» για όσο το δυνατόν περισσότερους η Παπαστράτος έχει διαθέσει 2,4 εκατ. ευρώ σε δράσεις και πρωτοβουλίες εταιρικής υπευθυνότητας από το 2009 έως και το 2017. Οι επενδύσεις σε κοινωνικές δράσεις το 2017 ανήλθαν σε 272.000 ευρώ.

Σημαντική όμως ήταν και η επίδραση στο περιβάλλον με δραστική μείωση των αρνητικών επιπτώσεων από τη λειτουργία της εταιρείας: Το 100% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκε το 2017 στο εργοστάσιο της Παπαστράτος προήλθε από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ενώ παράλληλα η εταιρεία μείωσε κατά 85% τις εκπομπές CO2 (kg GHG) και κατά 19% τη συνολική ποσότητα αποβλήτων