ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣτΕ: Οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΘ, δικαιούνται να είναι μέτοχοι ή στελέχη σε επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με αυτόν

ΟΑΣΘ προς «Ηρακλή»: Δώστε πίσω όσα πήρατε χωρίς να τα δικαιούστε - Κεντρική Εικόνα

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκανε δεκτή την αίτηση των εργαζομένων στον «Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης» (ΟΑΣΘ) στους οποίους είχε απαγορευθεί να είναι μέτοχοι ή στελέχη σε επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με τον Οργανισμό, και ακύρωσε την από 6.11.2017 απόφαση του υπουργού Υποδομών.

Αναλυτικότερα, με την από 6.11.2017 απόφαση του υπουργού Υποδομών, τέθηκαν στους εργαζόμενους του ΟΑΣΘ οι εν λόγω απαγορεύσεις και κλήθηκαν μέσα σε προθεσμία των 4 μηνών για να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους.

Οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΘ (Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΘ, Προμηθευτικός Συνεταιρισμός Αυτοκινητιστών Θεσσαλονίκης «Ο Ηρακλής» και Σωματείο Υπεραστικών Γραμμών Νομού Θεσσαλονίκης) είχαν προσφύγει στο ΣτΕ και ζητούσαν να ακυρωθεί η από 6.11.2017 απόφαση του υπουργού Υποδομών, με την οποία προστέθηκε παράγραφος στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικού του ΟΑΣΘ, σύμφωνα με την οποία οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΘ είτε ως απλοί εργαζόμενοι είτε ως στελέχη, δεν επιτρέπεται να είναι μέτοχοι ή στελέχη ή εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με τον Οργανισμό.

Το Δ΄ Τμήμα του ΣτΕ με εισηγήτρια την σύμβουλο Επικρατείας, Όλγα Παπαδοπούλου, δημοσίευσε σήμερα την υπ΄ αριθμ. 2678/2018 απόφασή της, με την οποία έκανε δεκτή την αίτηση των εργαζομένων.

Συγκεκριμένα το ΣτΕ αποφάνθηκε ότι ο περιορισμός αυτός που τίθεται στους εργαζόμενους, δεν είναι αναγκαίος για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, καθώς μάλιστα εισάγει «περιορισμό της οικονομικής ελευθερίας κατά παράβαση της αρχής της αναλογικότητας» και για το λόγο αυτό, η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση είναι «μη νόμιμη και ακυρωτέα».