ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Τι λέει η Folli Follie για τον πλειστηριασμό του 35,7% των Attica

Ραγδαίες εξελίξεις στη Folli Follie: Βαριές διώξεις σε βάρος των Κουτσολιούτσων - Κεντρική Εικόνα

Στην ολοκλήρωση του πλειστηριασμού του 35,7% της «Αττικά Πολυκαταστήματα», το οποίο είχε ενεχυριάσει στις τράπεζες η Folli Follie ως εξασφάλιση, αναφέρεται η εταιρεία, σημειώνοντας πως δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τα πρόσφατα δημοσιεύματα του τύπου αναφορικά με το αποτέλεσμα του πλειστηριασμού.

Υπενθυμίζεται ότι οι βασικοί μέτοχοι της «Αττικά Πολυκαταστήματα» απέκτησαν ίδιες μετοχές της σε ποσοστό 10,2%, ενώ το 25,7% περιήλθε στις τράπεζες (ΕΤΕ), οι οποίες σκοπεύουν να το επαναπωλήσουν σε επόμενο χρόνο.

Σημειώνεται ότι στον διαγωνισμό συμμετείχε και η Sports Direct που έδειξε πολύ σοβαρό ενδιαφέρον καταβάλλοντας την εγγυητική των 12 εκατ. ευρώ που απαιτούνταν, αλλά, σύμφωνα με πληροφορίες υποχώρησε λόγω της αίτησης ανακοπής που εκκρεμεί.

Η Folli Follie, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι «στις 12 Δεκεμβρίου 2018 διενεργήθηκε αναγκαστικός πλειστηριασμός, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. της 17.7/13.8.1923, των εξής μετοχών εκδόσεως της ανώνυμης εταιρείας Αττικά Πολυκαταστήματα.

  • 2.682.706 μετοχών κυριότητας της Εταιρείας, με τιμή πρώτης προσφοράς 29.456.111,88 Ευρώ (ήτοι 10,98 Ευρώ ανά μετοχή)
  • 1.105.023 μετοχών κυριότητας της "FOLLI FOLLIE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (100% θυγατρικής της Εταιρείας), με τιμή πρώτης προσφοράς 12.133.152,54 Ευρώ (ήτοι 10,98 Ευρώ ανά μετοχή).

Ο εν λόγω πλειστηριασμός, διενεργήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα με επισπεύδουσα την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ, στην οποία έχουν μεταβιβαστεί οι απαιτήσεις των τραπεζών Τράπεζα Eurobank Ergasias AΕ, Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ, Άλφα Τράπεζα ΑΕ και Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία κατά της εταιρείας (συνολικού ποσού 43.225.778,73 Ευρώ), επί τη βάσει του ενεχύρου των ανωτέρω τραπεζών επί των εκπλειστηριαζόμενων μετοχών.

Η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τα πρόσφατα δημοσιεύματα του τύπου αναφορικά με το αποτέλεσμα του πλειστηριασμού και πρόκειται να επανέλθει αμέσως με νεότερη ανακοίνωση μόλις λάβει σχετική γνώση επισήμως.

Περαιτέρω ανακοινώνεται ότι, την 10/12/2018 επιδόθηκε στην Εταιρεία ανακοπή κατά των προγραμμάτων πλειστηριασμού των μετοχών ΑΤΤΙΚΑ, σύμφωνα με το άρθρο 936 ΚΠολΔ ("ανακοπή τρίτου"), την οποία άσκησαν 93 επενδυτές και της οποίας δικάσιμος ορίσθηκε η 29η Ιανουαρίου 2018».