ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Flexopack: Έκδοση ενός ή/και περισσοτέρων κοινών ομολογιακών δανείων έως 11 εκατ. ευρώ

Flexopack: Έκδοση ενός ή/και περισσοτέρων κοινών ομολογιακών δανείων έως 11 εκατ. ευρώ - Κεντρική Εικόνα

Την έκδοση ενός ή/και περισσοτέρων κοινών ομολογιακών δανείων, ποσού μέχρι 11 εκατ. ευρώ συνολικά, με ιδιωτική τοποθέτηση, ενέκρινε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της «Flexopack AE».

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο σχεδιαζόμενος προορισμός των προς σύναψη κοινών ομολογιακών δανείων είναι ο ακόλουθος: ποσό 7.250.000 ευρώ πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού και ποσό 3.750.000 ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την εξυπηρέτηση των εν γένει επιχειρηματικών σκοπών και σχεδίων της εταιρείας.

Ταυτόχρονα, με την αυτή ως άνω ομόφωνη απόφασή της, η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων παρείχε προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας τη ρητή και ειδική εντολή και εξουσιοδότηση να καθορίσει τους όρους των εν λόγω δανείων, να προβεί στην κατάρτιση και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων και εγγράφων εν γένει, καθώς και στη διενέργεια όλων των πράξεων, δηλώσεων και δικαιοπραξιών, οι οποίες κρίνονται σκόπιμες, αναγκαίες, κατάλληλες και ενδεδειγμένες, για την προσήκουσα υλοποίηση και ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας εντός του προαναφερομένου κανονιστικού πλαισίου.