ΕΛΛAΔΑ

ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα για 3.000 ανέργους άνω των 45 ετών

ΟΑΕΔ: Πώς, πότε και σε ποιους, θα καταβληθεί η δίμηνη παράταση του επιδόματος ανεργίας - Κεντρική Εικόνα

Άρχισε η εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος του ΟΑΕΔ που αφορά προσλήψεις συνολικά 3.000 ανέργων άνω των 45 ετών από τις περιοχές της Μάνδρας, του Ασπρόπυργου και της Ελευσίνας στο πλαίσιο της κατάρτισης Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης ανοιχτού τύπου. 

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άνεργοι, ηλικίας 45 ετών και άνω, οι οποίοι βέβαια, είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων ΚΠΑ2 της Ελευσίνας για διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών.

Το πιλοτικό πρόγραμμα της Ελευσίνας στηρίζεται στο νέο μοντέλο Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης, το οποίο στοχεύει στη διασφάλιση της διαρκούς διαθεσιμότητας ενός κεντρικού μενού αναβαθμισμένων υπηρεσιών προς τους ανέργους με τη διαδικασία του profiling- αξιολόγηση εργασιακής ετοιμότητας κάθε ωφελουμένου.

Η διάρκεια των συμβάσεων θα είναι οκτώ μήνες.

Αρχικά οι άνεργοι θα ειδοποιούνται από το ΚΠΑ ΟΑΕΔ Ελευσίνας για να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά το νέο ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης εργασιακής ετοιμότητας και στη συνέχεια σε ατομική συνεδρία με τον εργασιακό σύμβουλο ανέργων, θα καταρτίζουν από κοινού το Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

Σημειώνεται πως το ποσό επιχορήγησης ανέρχεται στο 60% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτερο όριο τα 700 ευρώ ανά μήνα ενώ μέσω του προγράμματος θα παρέχονται εναλλακτικές επιλογές χρόνου επιδότησης χωρίς δέσμευση.