ΑΓΟΡΕΣ

UBS: Μειώνει σημαντικά τις τιμές - στόχους σε Eurobank και Alpha Bank

UBS: Ύφεση 10% στην Ελλάδα και εκτίναξη του χρέους στο 200% του ΑΕΠ το 2020 - Κεντρική Εικόνα

H UBS προχωρά σε σημαντικές μειώσεις στις εκτιμήσεις για τα κέρδη ανά μετοχή της περιόδου 2018-2020 για τη Eurobank και την Alpha Bank. Όπως αναφέρει, επικαλούμενη πληροφορίες, οι πρόσφατες προτάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος και του ΤΧΣ επιδιώκουν την επιτάχυνση της διαδικασίας μείωσης των NPEs η οποία θα ήταν ευπρόσδεκτη, ωστόσο, λόγω της έλλειψης διαθέσιμων λεπτομερειών σχετικά με τα σχέδια, είναι δύσκολο να εκτιμηθεί ο αντίκτυπός τους στο κεφάλαιο και στον ισολογισμό των τραπεζών, σε αυτό το χρονικό σημείο.

Η μετοχή της Alpha υποχωρούσε την Τρίτη στο ΧΑ κατά 6,6% στο 1,08 ευρώ και της Eurobank 2,8% στο 0,46 ευρώ, μέσα σε ένα κλίμα συνεχούς «σφυροκοπήματος». 

Πιο αναλυτικά: 

Αναφορικά με την Εurobank, η έκθεση της UBS αναφέρει πως στα τελευταία τέσσερα τρίμηνα, η τράπεζα σημείωσε περαιτέρω πρόοδο όσον αφορά τη μείωση των NPEs (-14%) και ο καθαρός σχηματισμός NPE παρέμεινε αρνητικός. Επιπλέον, ο δείκτης NPEs της είναι ο χαμηλότερος στην Ελλάδα (41%), με τη δεύτερη υψηλότερη κάλυψη (56%). Ωστόσο,  η UBS παραμένει επιφυλακτική σε σχέση με τον κεφαλαιακό δείκτη CET1 της τράπεζας (ο οποίος είναι χαμηλότερες από τους υπόλοιπους του κλάδου) αλλά και την ποιότητα του κεφαλαίου της Eurobank, καθώς οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις DTC αντιπροσωπεύουν το 70% του κεφαλαίου CET1, αφήνοντάς το ιδιαίτερα εκτεθειμένο σε περίπτωση δυσμενών αλλαγών. Ως εκ τούτου, λόγω των αυξημένων προβλέψεων για το κόστος ρίσκου, προχωρά σε διψήφια μείωση των εκτιμήσεων για τα κέρδη ανά μετοχή το 2018-2020, ενώ μειώνει την τιμή-στόχο στα 0,55 ευρώ από 0,97 πριν.

Η UBS επισημαίνει επιπλέον ότι η τράπεζα λογικά θα πετύχει τους στόχους μείωσης των NPEs το 2019, ενώ σημειώνει ότι το κόστος ρίσκου θα παραμείνει αυξημένο, πάνω από το 1%, τουλάχιστον έως το 2021. Πιο αναλυτικά, τα τρέχοντα επίπεδα κεφαλαίου της Eurobank είναι επαρκή για την εκτέλεση των στοχευμένων μειώσεων των NPEs το 2019 και τα έσοδα προ προβλέψεων (ΡΡΙ) 2018-2019 θα μπορούσαν να αντισταθμίσουν με το παραπάνω τις προβλέψεις που απορρέουν από διαγραφές, πωλήσεις και αναδιάρθρωση δανείων. Δεδομένης της φιλοδοξίας της Eurobank για επίτευξη του δείκτη των NPE στο 15% έως το 2021, το κόστος ρίσκου αναμένεται να παραμείνει υψηλό, πάνω από το 1% τουλάχιστον έως το 2021. Τα PPI θα μπορούσαν είτε να "καταναλωθούν" εξ ολοκλήρου από τις προβλέψεις για ζημίες από τα δάνεια κάθε χρόνο ή το ROTE (αποδοτικότητα των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων) της Eurobank μπορεί να παραμείνει στα θετικά, αλλά σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, σαφώς κάτω του 5%, τουλάχιστον μέχρι το 2021.

Σε αντίθεση, για την Alpha Bank, η UBS επισημαίνει οτι το κόστος του κινδύνου της τράπεζας ήταν επίμονα υψηλό κατά τα προηγούμενα τρίμηνα, και μάλιστα αυξήθηκε σε ετήσια βάση καθώς η τράπεζα εργάζεται πάνω στους στόχους μείωσης των NPEs για το 2018 σε ένα περιβάλλον που εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά επανεπένδυσης και χαμηλές εκροές NPE. 

Αναφορικά με την μείωση των NPEs, κατά την άποψη της UBS, η Alpha Bank διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή θέση και θα μπορέσει να επιτύχει τους στόχους μείωσης των NPEs  το 2019, όπως έχει προγραμματιστεί -  αλλά ενδεχομένως να χρειαστούν μεγαλύτερες διαγραφές το 2021, οδηγώντας σε αυξημένο κόστος ρίσκου και συνεχιζόμενη χαμηλή κερδοφορία μεσοπρόθεσμα - να υλοποιήσει το IFRS9 και να διατηρήσει κεφαλαιακό δείκτη CET1 άνω του 15%, λόγω και των ανθεκτικών κερδών προ προβλέψεων που εμφανίζει. Το κόστος ρίσκου αναμένεται ωστόσο, να παραμείνει άνω του 2% για την τράπεζα την επόμενη διετία και πάνω από το 1% ως το 2022.  Σε αυτό το κλίμα, η UBS κόβει σημαντικά τις εκτιμήσεις της για τα κέρδη ανά μετοχή του 2018-2020 καθώς και την τιμή-στόχο της Alpha Bank στα 1,43 ευρώ από 2,00 ευρώ πριν.